Samen verder gaan met uw geliefde

Kies met een notaris de samenlevingsvorm

U wilt graag uw leven met uw partner delen. Maar hoe laat u dit registreren? Een huwelijk, samenleven, een geregistreerd partnerschap: gemeenschap van goederen, huwelijksvoorwaarden, een samenlevingscontract of partnerschapsvoorwaarden?

Nederland kent verschillende vormen waarin een samenleefcontract kan worden aangegaan.

Welke vorm past het beste bij u? Dit kiest u niet zomaar alleen op gevoel. Contractueel zitten er verschillen in de wederzijdse rechten en plichten die u en uw partner jegens elkaar hebben. Juist hier is uw persoonlijke situatie erg belangrijk. Een eigen bedrijf? Familievermogen? Een grote studieschuld? Kinderen? Dit speelt uiteraard allemaal mee bij de keuze voor een samenlevingsvorm. Onpartijdig advies op dit terrein is daarom van groot belang.

Notariskantoor Groningen