Erfrecht & testament op laten maken door uw notaris in Middelstum

Laat goed in een testament vastleggen wat er met uw bezittingen gebeurt als u komt te overlijden. Een notaris maakt ook een verklaring van erfrecht op. Hierin staat wie overleden is, of de overledene een testament heeft op laten stellen en wat er in het testament bepaald is.

Testament

Een testament opstellen is een persoonlijke zaak. Alleen u bepaalt wat er met uw vermogen gebeurt na uw overlijden. Soms vallen uw wensen binnen het bestaande erfrecht. U hoeft dan geen testament te maken. Als u wilt afwijken van het bestaande recht, is een testament noodzakelijk.

Voor het opstellen van een testament vindt er een oriënterend gesprek plaats over uw persoonlijke mogelijkheden, consequenties en beperkingen van de erfrechtelijke regels. Ook de fiscale gevolgen zullen besproken worden.

Erfrecht

Wat betekent het om erfgenaam te zijn? Wie zijn er eigenlijk allemaal erfgenaam en wie controleert dat? Waarom is een verklaring van erfrecht nodig? Hoe weet ik of er een testament is? Hoe doe je successieaangifte?

Dit zijn belangrijke vragen die lastig in een algemeen verhaal te beantwoorden zijn. Een vrijblijvend gesprek op ons kantoor kan daarom zeer verhelderend werken. Neem contact met ons op voor een oriënterend gesprek.