Waarom een levenstestament?

Misschien stelt u uzelf de vraag of het vastleggen van een levenstestament voor u van belang is. Om dat voor uzelf helder te krijgen, is het als eerste belangrijk te weten wat een levenstestament precies is. Op onze website vindt u hierover uitgebreide informatie https://www.notarishuitsing.nl/diensten/levenstestament-volmacht

In een levenstestament staan die zaken beschreven die u aangaan als u dit zelf niet meer kunt. U weet bij het afsluiten niet of dit ook nodig is maar stel dat u een ongeluk krijgt of bijvoorbeeld dement wordt en hierdoor wils- en handelingsonbekwaam. U kunt op voorhand maatregelen nemen om te zorgen dat er geen beslissingen over u genomen worden die uzelf per se niet gewild zou hebben.