Huitsing & Poort Notariaat en Mediation

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe website voor ons kantoor Huitsing & Poort Notariaat en Mediation, die per 1 september van start is gegaan. Totdat de nieuwe website gereed is, zal deze website in de lucht blijven. Vanzelfsprekend blijft ons kantoor u van dienst zoals u van ons gewend bent en zijn we bereikbaar op telefoonnummer 0595-552866 en via email: info@huitsingpoort.nl

Wat doet een notaris?

Een notaris is een openbaar ambtenaar die door de overheid, in de persoon van de koning, officieel is benoemd om rechtsgeldende en bindende afspraken tussen partijen vast te leggen. De notaris legt de gemaakte afspraken vast in een notariële akte, zodat voor iedereen duidelijk is wat deze afspraken inhouden. Over de inhoud van de afspraken geeft de notaris advies, maar hij of zij blijft te allen tijde onafhankelijk en onpartijdig; de belangen van alle betrokkenen worden gelijk behartigd.

Waarvoor gaat u naar de notaris?

Met een door een notaris opgestelde akte wordt zekerheid gegarandeerd. Dit is het geval bij onder meer een (levens)testament. In een testament wordt bijvoorbeeld vastgelegd hoe een erfenis verdeeld moet worden en wie precies de erfgenamen zijn. Een testament is alleen rechtsgeldig als het door de notaris is opgesteld.

U hebt ook (verplicht) een notaris nodig als:
  • U een huis koopt of verkoopt. De notaris stelt hiervoor de hypotheekakte, de eigendomsakte en de leveringsakte op.
  • U een bv (Besloten Vennootschap) wilt starten.
  • U een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap wilt afsluiten.
  • Er voogdij voor de kinderen moet worden vastgelegd.
  • Een verklaring van erfrecht moet worden afgegeven.
  • U een periodieke schenkingsovereenkomst wilt vastleggen.
  • Een akte van verdeling bij een scheiding opgesteld moet worden.

Diensten voor bedrijven
Een notaris is er niet alleen voor aktes in de persoonlijke sfeer, maar ook voor het regelen van zaken rondom ondernemingen. Hierbij kijkt hij niet alleen naar de zakelijke kant maar wordt ook rekening gehouden met privésituaties. Zo zal een notaris adviseren over de juiste rechtsvorm bij de start van een bedrijf, een vereniging of stichting. Daarnaast wordt hij of zij ingeschakeld als er wijzigingen in statuten worden doorgevoerd, of als aandelen verhandeld, ingetrokken, verpand of gecertificeerd worden. Ook bij de verkoop of aankoop van een bedrijfspand is een notaris betrokken.

Wilt u meer weten over de taken van een notaris of wat de notaris voor u kan betekenen? Neem dan contact op met notariskantoor mr. H. Huitsing in Middelstum, Groningen. Hij adviseert u graag op een ongedwongen manier.

Feed

Huitsing & Poort Notariaat en Mediation
Heerestraat 32
9991 BG,  Middelstum
Kvk: 87451484

Openingstiijden

Maandag 09:00 - 17:00

Dinsdag 09:00 - 17:00

Woensdag 09:00 - 17:00

Donderdag 09:00 - 17:00

Vrijdag 09:00 - 17:00

Afspraken op locatie mogelijk, eventueel ook in de avonduren