Huitsing & Poort Notariaat en Mediation

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe website voor ons kantoor Huitsing & Poort Notariaat en Mediation, die per 1 september van start is gegaan. Totdat de nieuwe website gereed is, zal deze website in de lucht blijven. Vanzelfsprekend blijft ons kantoor u van dienst zoals u van ons gewend bent en zijn we bereikbaar op telefoonnummer 0595-552866 en via email: info@huitsingpoort.nl

Waarom een levenstestament?

Misschien stelt u uzelf de vraag of het vastleggen van een levenstestament voor u van belang is. Om dat voor uzelf helder te krijgen, is het als eerste belangrijk te weten wat een levenstestament precies is. Op onze website vindt u hierover uitgebreide informatie https://www.notarishuitsing.nl/diensten/levenstestament-volmacht

In een levenstestament staan die zaken beschreven die u aangaan als u dit zelf niet meer kunt. U weet bij het afsluiten niet of dit ook nodig is maar stel dat u een ongeluk krijgt of bijvoorbeeld dement wordt en hierdoor wils- en handelingsonbekwaam. U kunt op voorhand maatregelen nemen om te zorgen dat er geen beslissingen over u genomen worden die uzelf per se niet gewild zou hebben.

Het belang van een levenstestament?

In het kort regelt u in een levenstestament precies wie uw zakelijke en uw persoonlijke belangen behartigt, op het moment dat u zelf niet meer kunt. U wijst iemand aan die beslissingen voor u kan nemen als u bijvoorbeeld door een ongeval of ziekte (tijdelijk) niet meer handelingsbekwaam bent. U kunt precies laten vastleggen wie er medische beslissingen over u mag nemen en wat die beslissingen dan zijn, maar u kunt ook vastleggen wie het beheer over uw geld krijgt en dus gemachtigd is uitgaven te doen. Het verschil tussen een ‘gewoon’ testament en een levenstestament is dat in een testament zaken geregeld zijn voor na uw overlijden en in een levenstestament laat u zaken vastleggen die gelden tijdens uw leven.

Het vastleggen van een levenstestament
Een levenstestament kan alleen worden opgesteld bij een notaris. Een zelf opgesteld en ondertekend document, codicil genaamd, is in dit geval niet rechtsgeldig. De notaris zal voordat het levenstestament wordt opgesteld, vaststellen of u op het moment van opstellen volledig handelingsbekwaam bent en dit ook vastleggen. U moet hiernaast de vertrouwenspersoon waarvan u wilt dat hij of zij de beslissingen neemt als u dit niet meer kunt, op de hoogte stellen van uw levenstestament en u kunt hem of haar dan ook het beste meenemen naar de notaris. Vertel ook uw huisarts en naasten dat u uw wensen in een levenstestament bij de notaris hebt laten vastleggen.

Feed

Huitsing & Poort Notariaat en Mediation
Heerestraat 32
9991 BG,  Middelstum
Kvk: 87451484

Openingstiijden

Maandag 09:00 - 17:00

Dinsdag 09:00 - 17:00

Woensdag 09:00 - 17:00

Donderdag 09:00 - 17:00

Vrijdag 09:00 - 17:00

Afspraken op locatie mogelijk, eventueel ook in de avonduren