Rechtsvorm kiezen

U bent het er gezamenlijk met elkaar over eens. Het is tijd om dat goede doel van de grond te tillen, om samen te sporten of om als buurtbewoners een stem te hebben in wat er allemaal in uw wijk of straat gebeurt. Het is tijd de krachten te bundelen en dit georganiseerd te doen. Om te zorgen dat aan deze krachtenbundeling ook rechten ontleend kunnen worden, is het verstandig een rechtsvorm te kiezen en deze bij de notaris te bekrachtigen. Maar welke rechtsvorm kiest u? Wordt het een vereniging of liever een stichting? We zetten de overeenkomsten en verschillen tussen beide op een rijtje . 

Om te beginnen zijn zowel verenigingen als stichtingen rechtspersonen. Dat betekent dat zij zelfstandig mogen optreden, maar ook rechten en plichten hebben. Er bestaat ook bij beide volledige rechtsbevoegdheid wat wil zeggen dat bestuurders niet privé aansprakelijk gesteld kunnen worden voor datgene dat ze namens de organisatie doen. Toch zijn er tussen verenigingen en stichtingen ook verschillen.

Een vereniging
Een vereniging heeft tot doel de belangen van zijn leden te realiseren. Men kan er dus lid van worden en meepraten in een Algemene Ledenvergadering (ALV). Een ALV benoemt het bestuur en dit wordt, samen met werkzaamheden, bevoegdheden en verplichtingen vastgelegd in statuten. Deze worden daarnaast nogmaals beknopt weergegeven in een huishoudelijk reglement. Een vereniging is een democratische rechtsvorm waar iedere stem telt. Dit heeft soms tot gevolg dat besluitvorming traag verloopt .

Een stichting
Een stichting is een organisatievorm zonder leden. Het heeft maar één doel: de belangen van derden te bevorderen. Deze doelstelling ligt vast in statuten en wordt gerealiseerd door een bestuur. Voor het oprichten van een stichting is altijd een notaris nodig. Daarnaast is inschrijving bij de kamer van koophandel verplicht. Omdat er geen leden zijn, vindt besluitvorming door het bestuur plaats en hierdoor worden besluiten vaak sneller genomen dan bij een vereniging.

Een coöperatieve vereniging
Een coöperatieve vereniging is anders dan de eerder genoemde gewone vereniging. Het is bedoeld voor geldelijk gewin door de leden. Deze vorm wordt dan ook vaak gebruikt als er sprake is van een aantal zelfstandige organisaties, zoals in een winkelcentrum. De samenstelling is hetzelfde als bij een gewone vereniging; de ALV heeft het voor het zeggen en het bestuur voert uit. Ook wat betreft aansprakelijkheid en rechtsbevoegdheid zijn er geen verschillen met gewone vereniging.

Wanneer kiezen voor een vereniging of een stichting?
Iedere situatie is anders en aan zowel de keuze voor een vereniging als voor een stichting zitten dus voor en nadelen. Het is altijd verstandig om u bij de keuze te laten adviseren door een notaris. Hij of zij kan u ook helpen bij het opstellen van een notariële akte en bij het opstellen van de statuten. Neem bijvoorbeeld eens contact op met Notariskantoor mr. H. Huitsing in Middelstum. Hij helpt u graag bij het maken van uw keuze!

Feed