Huitsing & Poort Notariaat en Mediation

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe website voor ons kantoor Huitsing & Poort Notariaat en Mediation, die per 1 september van start is gegaan. Totdat de nieuwe website gereed is, zal deze website in de lucht blijven. Vanzelfsprekend blijft ons kantoor u van dienst zoals u van ons gewend bent en zijn we bereikbaar op telefoonnummer 0595-552866 en via email: info@huitsingpoort.nl

Erfrecht, wat is dat?

Erfrecht is een ingewikkeld rechtsgebied waar vrijwel iedereen wel een keer mee te maken krijgt. Of het nu gaat om het regelen van een eigen nalatenschap of om het recht iets te erven door de aanvaarding van een erfenis. In deze blog leest u de belangrijkste onderwerpen die met erfrecht te maken hebben. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met Notariskantoor mr. H. Huitsing in Middelstum.Wat is erfrecht?

Het erfrecht is geregeld in het burgerlijk recht en bepaalt de erfopvolging of successie. Dit betekent dat in het erfrecht geregeld wordt wat er gebeurt met de bezittingen en schulden van iemand die is komen te overlijden.

Geen testament?
Als de overledene geen testament heeft opgesteld dan bepaalt het in het burgerlijk recht vastgelegde erfrecht (na te lezen in het Burgerlijk Wetboek) precies wie de erfgenamen zijn en hoeveel zij erven. Vastgelegd is dat alleen partners en bloedverwanten erven. In de praktijk betekent dit dat als er een partner (echtgenoot of geregistreerd partner) is, de erfenis naar hem of haar gaat. Het kindsdeel (een wettelijk vastgelegd percentage) wordt een vordering in geld die pas opeisbaar wordt als ook de overgebleven partner is overleden.

Wel een testament?
Als er een testament bij de notaris is opgemaakt, kunnen hierin erfgenamen aangewezen worden en kan de nalatenschap zelf geregeld worden. In een testament kan een wettelijk kindsdeel niet worden uitgesloten, kinderen houden, ook al zijn zij ‘onterft’, altijd recht op hun zogenoemde legitieme portie. Dit is altijd een geldbedrag en kan niet bestaan uit goederen.

Een verklaring van erfrecht
Een verklaring van erfrecht wordt opgemaakt bij een notaris, nadat iemand is overleden. In deze verklaring staat precies beschreven wie er is overleden, of hij of zij gehuwd was in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden / geregistreerd partnerschap. Ook staat hierin wie precies de erfgenamen zijn en wat precies hun aandeel is. Deze verklaring is meestal noodzakelijk om bij banken toegang tot bepaalde rekeningen te krijgen of om verzekeraars tot uitbetaling te laten overgaan.

Verklaring van executele
Een verklaring van executele wordt opgemaakt als de overledene een executeur benoemd heeft en hij of zij deze rol aanvaart. In de verklaring wordt aangegeven wie de executeur is en wat zijn of haar bevoegdheden zijn. De executeur krijgt hierna de verplichting om de erfgenamen te informeren.

Wilt u meer informatie over erfrecht of wilt u een testament opstellen? Neem gerust contact op met Notariskantoor mr. H. Huitsing in Middelstum. Wij helpen u graag verder.

Feed

Huitsing & Poort Notariaat en Mediation
Heerestraat 32
9991 BG,  Middelstum
Kvk: 87451484

Openingstiijden

Maandag 09:00 - 17:00

Dinsdag 09:00 - 17:00

Woensdag 09:00 - 17:00

Donderdag 09:00 - 17:00

Vrijdag 09:00 - 17:00

Afspraken op locatie mogelijk, eventueel ook in de avonduren