Huitsing & Poort Notariaat en Mediation

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe website voor ons kantoor Huitsing & Poort Notariaat en Mediation, die per 1 september van start is gegaan. Totdat de nieuwe website gereed is, zal deze website in de lucht blijven. Vanzelfsprekend blijft ons kantoor u van dienst zoals u van ons gewend bent en zijn we bereikbaar op telefoonnummer 0595-552866 en via email: info@huitsingpoort.nl

De verschillende diensten van Notariskantoor Huitsing

U gaat naar de notaris om rechtsgeldige en bindende afspraken te maken tussen verschillende partijen. Dit kunnen persoonlijke afspraken zijn over de koop van een huis, een samenleving of een testament, maar ook zakelijke, zoals de rechtsvorm van een onderneming, wijzigingen in statuten of het wijzigen van uw aandelen. Bij Notariskantoor Huitsing kunt u voor al deze zaken dan ook terecht en we doen nog meer, we zetten onze diensten hier voor u op een rijtje.

De diensten van het notariskantoor


Onafhankelijk ondernemersadvies
De notaris en zijn medewerkers hebben verstand van het ondernemersrecht. Dit betekent kennis van de regelgeving en wat in juridische zin wel en niet kan binnen een onderneming. Formele overeenkomsten kunnen in akten worden vastgelegd, waarna ze rechtsgeldig worden. De notaris zal bij zijn advies nooit het fiscale plaatje uit het oog verliezen, zodat u altijd weet waar u aan toe bent bij een bepaalde beslissing.

Oprichten van een stichting, vereniging of coöperatie
Als u samen met anderen iets voor de maatschappij wilt betekenen dan is het verstandig dit in een bindende overeenkomst vast te leggen. De notaris helpt u hierbij en zal u ook onafhankelijk adviseren welke rechtsvorm het verstandigst is in het kader van het doel dat u voor ogen hebt.

Advies bij aankoop van een pand
Als u van plan bent een pand te kopen, kunt u bij de notaris terecht voor advies. Hij zal u informeren over uw rechten en plichten, over wie de risico’s draagt en hoe de financiering wordt/kan worden geregeld. Ook kan hij contacten onderhouden met alle betrokken partijen.

Erfrecht en opstellen testament
In het erfrecht zijn alle regels en mogelijkheden rond erfenissen vastgelegd. Hier vallen ook afspraken over de verdeling van kapitaal onder familie en betrokkenen onder na overlijden. Wilt u afwijken van de standaard geldende regels dan zult u een testament moeten laten opmaken. De notaris zal dit goed met u regelen. Naast het opstellen van een eigen testament kunt u natuurlijk ook terecht voor advies als u zelf een erfenis ontvangt, u kunt deze accepteren of afwijzen.

Levenstestament
Naast een testament wat er met uw bezittingen gebeurt als u bent overleden, kunt u ook een levenstestament laten opstellen. Hierin staan uw wensen aangegeven voor wanneer u niet in staat bent – door ziekte of ongeval – om uw eigen zaken te regelen (verlies van wilsbekwaamheid). Hiermee voorkomt u dat er een bewindvoerder wordt aangewezen, die uw zaken behartigt als u dat niet meer kunt.

Registratie van samenleving
Als u besluit samen te gaan leven is het verstandig om hier een en ander over vast te leggen. Dit kunnen huwelijkse voorwaarden zijn, maar ook een samenlevingscontract of partnerschapsvoorwaarden. Vaak zijn de afspraken afhankelijk van individuele financiële situaties, de notaris geeft hierin een onpartijdig advies.

Verplichtingen
Iedere notaris heeft bij de uitoefening van zijn functie bepaalde verplichtingen en deze gelden uiteraard ook bij Notariskantoor Huitsing. Zo is iedereen welkom, met andere woorden u mag als klant niet geweigerd worden (dit heet ministerieplicht). Ook is de notaris te allen tijde onpartijdig en worden de belangen van alle betrokkenen behartigd. Daarnaast bestaat er de geheimhoudingsplicht. Alhoewel de notaris wel verplicht is de Belastingdienst, politie of Justitie op hun verzoek inzicht te geven in betalingsverkeer.

Feed

Huitsing & Poort Notariaat en Mediation
Heerestraat 32
9991 BG,  Middelstum
Kvk: 87451484

Openingstiijden

Maandag 09:00 - 17:00

Dinsdag 09:00 - 17:00

Woensdag 09:00 - 17:00

Donderdag 09:00 - 17:00

Vrijdag 09:00 - 17:00

Afspraken op locatie mogelijk, eventueel ook in de avonduren